Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Strona główna

Zmarł Profesor Marek Furmanek (1957-2019)

Dnia 25 lipca 2019 roku zmarł dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Marek Furmanek, prof. UZ – dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

Zobacz więcej »

Zmarła Doktor Barbara Kołodziejska (1932-2018)

W dniu 11 marca 2018 roku zmarła pani dr Barbara Kołodziejska, wybitny etnograf związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym od roku 1958. Należała do grupy pierwszych członków współzałożycieli Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w roku 1964 i wieloletnim członkiem Zarządu Towarzystwa.

Zobacz więcej »

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems (nDS 2017): Zielona Góra, 13-15 września 2017 r.

Zobacz więcej »

W dniu 18 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim, w budynku A-2 (WIEA), ul. Szafrana 2, sala 315, odbył się otwarty inauguracyjny wykład prof. Andrzeja Maciejewskiego w ramach Spotkania z Nauką.

Zobacz więcej »

Zmarł Doktor Jan Muszyński (1932-2017)

W nocy 11 stycznia 2017 roku w wieku 85 lat odszedł do wieczności dr Jan Muszyński, wybitny historyk sztuki, współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, z którym był związany od jego początków. Był jednym ze współzałożycieli Lubuskiego Towarzystwa Naukowego i jego pierwszym sekretarzem w latach 1964-1976. Walne Zgromadzenie Członków LTN w dniu 28 stycznia 2004 roku przyjęło dr Muszyńskiego w poczet Członków Honorowych Towarzystwa.
Urodził się w Gnieźnie w roku 1932. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia sztuki związał swoje życie zawodowe z Zieloną Górą, do której przybył w roku 1956. W latach 1960-1962 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1976-1996 był dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Niezwykłe zaangażowanie społeczne dr Muszyńskiego, jego pracowitość powiązana z pasją, była wielokrotnie nagradzana. Był Honorowym Obywatelem Zielonej Góry, Kożuchowa i Krosna Odrzańskiego.
W zmarłym straciliśmy wybitnego kolegę o wysokim autorytecie w środowisku, człowieka wielkiej wiedzy i kultury, wspaniałego gawędziarza i popularyzatora nauki. Będzie nam brakowało jego pogody ducha i niezwykłego poczucia humoru.

Andrzej Obuchowicz
Sekretarz LTN

W dniu 20 września 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.

Zobacz więcej »

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 20 września 2016 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zobacz więcej »

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na European Doctoral Workshop on Engineering Applications and Challenges, 16-17.06.2016, Zielona Góra.
Węcej...


Rocznik Lubuski otrzymał 11 pkt. a kwartalnik IJ of Applied Mathematics and Computer Science utrzymał 25 pkt., za każdą publikację w czasopiśmie wg. nowej listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015r.
Część A
Część B

Zmarł prof. dr hab. Edward Hajduk (1932-2015)

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 8 marca 2015 roku zmarł profesor Edward Hajduk, wybitny socjolog, pedagog i filozof, współtwórca zielonogórskiego środowiska humanistycznego. Początkowo pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Pedagogicznym (dziekan w latach 1993-1999), a od 2001 roku już na Uniwersytecie Zielonogórskim. Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego od 1970 roku oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Rocznika Lubuskiego w latach 1987-2014. Był autorem wielu prac naukowych, w tym monografii wydanych przez nasze Towarzystwo. Odszedł wspaniały i bardzo skromny Człowiek służący radą i pomocą dla wielu z nas. Straciliśmy zasłużonego i aktywnego współtwórcę Towarzystwa.

Józef Korbicz
Prezes LTN
Zmarł Profesor Marian Eckert (1932-2015)

W poniedziałek 9 lutego 2015 roku w wieku 83 lat odszedł do wieczności prof. Marian Eckert, wybitny historyk, współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, z którym był zwinązany od jego pocznątków. Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Kultury od 1957, jednym z pierwszych członków (od 1964) i aktywnym uczestnikiem prac Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem prezydium LTN III-V kadencji (1972-1884). Walne Zgromadzenie Członków LTN roku 2004 przyjęło prof. Eckerta w poczet członków honorowych Towarzystwa. Jako nauczyciel akademicki prof. Marian Eckert rozpoczął pracę na Wyższej Szkoły Inżynierskiej od pocznątków jej powstania, czyli w roku 1965. W latach 1987-1990 był jej rektorem, a w latach 1993-1997 był wojewodną zielonogórski. Dorobek naukowy prof. Eckerta obejmuje ponad 200 pozycji w tym 15 książek, głównie z zakresu historii gospodarczej i politycznej Polski, w szczególności polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. W zmarłym straciliśmy wybitnego kolegę o wysokim autorytecie w środowisku, człowieka wielkiej wiedzy i kultury.

Andrzej Obuchowicz
Sekretarz LTN

Lubuske Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na kolejną IX konferencję międzynarodową pt. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej europy. 22-24. X. 2014r., Łagów Lubuski.

Zobacz więcej »


Szanowna Pani/Szanowny Panie, uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 31. maja 2012 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Zobacz więcej »

   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe