Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Wydawnictwa


Nasze wydawnictwa można zamawiać:
  • listownie:
    Lubuskie Towarzystwo Naukowe
    Uniwersytet Zielonogórski, Budynek A-2,
    ul. prof. Z. Szafrana 2
    65-246 Zielona Góra
  • elektronicznie: LTN@uz.zgora.pl
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe