Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Organizacyjne
Roczna składka: 50,00 zł.
Konto bankowe: 56 1090 1535 0000 0000 5301 9124 Bank Zachodni WBK SA 1 Oddz. w Zielonej Górze

Kto może zostać członkiem Towarzystwa?
Członkiem rzeczywistym może być obywatel polski zdolny do działań prawnych, pracujący na polu naukowym, społecznym lub kulturalnym a zajmujący się problematyką wchodzącą w zakres działania Towarzystwa, który zgłosił na piśmie swoje przystąpienie do Towarzystwa, przedstawił opinię wprowadzającą jednego z członków i został doń przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe