Lubuskie Towarzystwo Naukowe

KSIĄŻKI I PRACE ZBIOROWE

2014 r.

2012 r.

2009 r.

2007 r.

2005 r.

 • Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, Pod redakcją Czesława Osękowskiego i Józefa Korbicza
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza? Pod redakcją naukową Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej

2004 r.

 • Sękowice. Gmina Gubin, stanowisko 8, Autor: Jarosław Lewczuk

2003 r.

 • Jednostka, wspólnota, społeczeństwo. Dyskusje wokół współczesnego uporządkowania społecznego, Autor: Szymon Krzyżaniak
 • Robotnicy nietypowi początku polskiej transformacji. Studium socjologiczne, Autor: Barbara Zagórska
 • Identification and Fault Detection of Non-Linear Dynamic Systems, Autor: Marcin Witczak
 • Evolutionary Algorithms for Global Optimization and Dynamic System Diagnosis, Autor: Andrzej Obuchowicz
 • Reprezentacja wiedzy w diagnostycznym systemie ekspertowym, Autor: Andrzej Pieczyński
 • Dzieje ludności na pograniczu śląsko-łużyckim, pod redakcją Tomasza Jaworskiego
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, t. I, pod redakcją Marii Zielińskiej
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, t. II, pod redakcją Marii Zielińskiej
 • Materiały konferencyjne 3rd International Workshop "Compatibility in Power Electronics", CPE 2003, 28-30 maja 2003, Gdańsk-Zielona Góra

2002 r.

 • My w Europie, 2002 r., pod redakcją Renaty Suchockiej
 • Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, 2002 r., pod redakcją J. Korbicza, J.M. Kościelnego, Z. Kowalczuka, W. Cholewy. Współwydawca: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

2001 r.

 • Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki, Autor: Mirosława Nyczaj-Drąg
 • Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych, Autor: Jan Jagielski
 • Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, pod redakcją A. Maciarz, Z. Janiszewskiej-Nieścioruk, H. Ochonczenko
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania, Tom I, pod redakcją Jerzego Leszkowicza-Baczyńskiego
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania, Tom II, pod redakcją Jerzego Leszkowicza-Baczyńskiego

2000 r.

 • Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania, Autor: Ewa Skorek
 • Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych, Autor: Helena Ochonczenko
 • Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Autor: Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
 • Armia rosyjska po upadku Związku Radzieckiego, Autorzy: Hieronim Szczegóła, Bolesław Potyrała
 • Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osoby w okresie transformacji systemowej w Polsce (1989-1993). Studium z socjologii moralności., Autor: Mariusz Kwiatkowski
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe