Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Konferencje
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej europy.
 • KONFERENCJE i SEMINARIA, GALERIA
 • Diagnostyka Procesów i Systemów, Słubice, 2007, (prof. J. Korbicz)
 • Przestrzeń społeczna: ujęcia teoretyczne, kwestie metodologiczne, badania empiryczne, Zielona Góra, 2006, (prof. Z. Rykiel)
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - IV, Łagów, 2006, (dr Maria Zielińska)
 • Nauka Lubuska - rozwój i dorobek, Zielona Góra, 2004, (prof. J. Korbicz)
 • Transgraniczność w perspektywie socjoligocznej V, Zielona Góra, 2004, (dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska, prof. Leszek Gołdyka)
 • Międzynarodowe 5. Warsztaty Damadics nt. Integracji jakościowych/ilościowych metod detekcji uszkodzeń. Prezentacja końcowych wyników.
 • Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów, 26-28 maja 2003.
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej IV, 23-24 października 2002, Lubiatów, ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, 2002
 • Edukacja pozaszkolna a integracja europejska, (prof. Zdzisław Wołk), 1999
 • Nowoczesne aspekty automatyki i informatyki, (prof. Krzysztof Gałkowski), 1999
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - II, WSP, TK Instytutu Socjologii, 1998
 • Przydatność kryteriów prakseologicznych do oceny zmian społeczeństwa polskiego, WSP, Instytut Pedagogiki Społecznej (prof. E. Hajduk), 1996
 • Różnorodność wyznaniowa a kształtowanie więzi społecznych na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesnonowożytnym, (prof. K. Bartkiewicz), 1996
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, WSP, TK Instytut Socjologii, 1996
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe