Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Strona główna

Konferencja naukowa "Ziemia lubuska jako przedmiot badań. Rekonesans i zarys nowych perspektyw badawczych"

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają do udziału w pierwszej konferencji z cyklu

Region w dialogu. Zintegrowane badania nad Ziemią Lubuską

organizowanej pod hasłem

ZIEMIA LUBUSKA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ: REKONESANS I ZARYS NOWYCH PERSPEKTYW BADAWCZYCH

Konferencja odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 24-25 maja 2023.

Więcej informacji o problematyce konferencji i zasadach udział w Zaproszeniu (Pobierz Zaproszenie)
Pobierz Formularz zgloszeniowy


Pamiątkowe publikacje Profesora Śnieżki

Wykład popularnonaukowy Profesora Dariusza Śnieżki z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Grafomania, czyli o znaczeniu literatury (18.11.2022) spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i był przyczynkiem do równie interesującej dyskusji. Spotkanie z Profesorem zakonczyło sie miłym akcentem - Prelegent przekazal Towarzystwu trzytomową "Kronikę, to jest histotyję świata" Marcina Bielskiego. Najnowsze opracowanie Kroniki Marcina Bielskiego, autorstwa dr hab. Dariusza Śnieżki, prof. US jest znaczącym wydarzeniem edytorskim dla badaczy szesnastowiecznej literatury polskiej. Zainteresuje również historyków historiografii, studentów filologii polskiej i historii, jak również przedstawicieli kulturoznawstwa oraz antropologii.


Spotkanie w Muzeum Miejskim w Cottbus

21 listopada 2022 na zaproszenie dyrekcji Muzeum Miejskiego w Cottbus prezezes LTN prof. prof. Małgorzata Mikołajczak wraz z prof Bogumiłą Burdą i prof. Dorotą Szaban wzięły udział w spotkaniu z dyrektorem Muzeum i jednocześnie presesem stowarzyszenia Niederlautsitzer Gesellschaft e.V., panem Steffenem Krestinazem. W spotkaniu uczestniczyły również dr Hanna Kurowska i przedstawicielka Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Justyna Michniuk. Tematem rozmów były możliwości realizacji wspólnych polsko-niemiekcich projektów transgranicznych.

Fotorelacja ze spotaknia na profilu FB LTN https://www.facebook.com/LTNZielonaGora


Wykład z cyklu Spotkanie z nauką

Serdecznie zapraszamy na wykład popularnonaukowy Prof. dr hab. Dariusza Śnieżki z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Grafomania, czyli o znaczeniu literatury .
Wykład odbędzie się 18 listopada 2022 (piątek), o godz. 17.00 w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra.

Wstęp wolny!

Relacja z wydarzenia na Facebooku Profil FB LTN
Sylwetka naukowa Profesora Dariusza Śnieżki
Pobierz Plakat

Spotkanie Zarządu LTN w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida

18 października 2022 Zarząd LTN spotkał się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. W bibliotece gościliśmy na zaproszenie dra Andrzeja Bucka, Dyrektora Biblioteki. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach realizacji wspólnych projektów m. in. konferencji i spotkań promujących dorobek naukowo-badawczy członków LTN.
Spotkanie w siedzibie Euroregionu Spree-Neisse-Bober w Guben

12 października 2022 prezes LTN prof. Małgorzata Mikołajczak wraz członkinią zarządu LTN, prof. Bogumiłą Burdą spotkały się w siedzibie Euroregionu Spree-Neisse-Bober w Guben (https://euroregion-snb.de) z panem Steffenem Krestinem, dyrektorem Muzeum Miejskiego w Cottbus i przewodniczącym stowarzyszenia Niederlausitzer Gesellschaft e.V. oraz z panem Wolfem-Rainerem Heikiem, przewodniczącym stowarzyszenia Gubener Heimatbund e.V. Rozmowa dotyczyła realizacji polsko-niemieckich projektów, propagujących badania regionalistyczne i rozwijających dialog interkulturowy. Organizatorkami spotkania były koordynatorki projektu #Partner 2022 panie Izabela Pantkowska i Justyna Michniuk.
Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

28 września 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie http://euroregion-snb.pl odbyło się spotkanie prezes LTN prof. Małgorzaty Miakołaczak z koordynatorkami projektu #Partner2022 z polskiej i niemieckiej strony, Panią Izabelą Pantkowską i Panią Justyną Michniuk. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy LTN z niemieckimi stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi badaniem regionu i popularyzowaniem wiedzy na jego temat – mamy nadzieję, że zaowocuje realizacją wspólnych polsko-niemieckich projektów.
Profil LTN na Facebooku

W drugiej połowie września Lubuskie Towarzystwo Naukowe uruchomiło swoją stronę na Facebooku: www.facebook.com/LTNZielonaGora . Na profilu udostępniane bedą informacje o działalności Towarzystwa i podejmowych incjatywach naukowych. Zpraszamy do odwiedzania strony, polubienia i komentowania!
Walne zgromadzenie Członków LTN

W dniu 29.06.2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystawa Naukowego.
W trakcie zgromadzenia wybrana została nowa prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Prezesem została Profesor Małgorzata Mikołajczak. Dokonano również wyboru Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Ustępujący Prezes LTN prof. Józef Korbicz przedłożył sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Towarzystwa w latach ostatniej kadencji Zarządu 2016-2021, natomiast w imieniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji prof. Zbigniew Bujkiewicz przedstawił raport kontroli, w którym Komisja pozytywnie ocenił działania ustępującego Zarządu LTN, wnioskując o udzielenie mu absolutorium. Zgromadzenie udzieliło absolutorium.
Fotorelacja z obrad.
47 tom LTN

Zapraszamy do lektury artykułów, które ukazały się w 2021 roku w 47 tomie „Rocznika Lubuskiego”. Tom składa się z dwóch części. Część pierwsza pt: Szkoła w kontradyktorycznościach. Kontradyktoryczności w szkole powstała pod redakcją naukową Ewy Bochno i Iwona Kopaczyńskiej. Redaktorami drugiej części pt: Społeczne i kulturowe uwarunkowania e-sportu są Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej i Michał Jasny. Publikacje dostępne są na stronie Rocznika Lubuskiego.
46 tom LTN

Informujemy, ze w roku 2020 ukazał się 46 tom "Rocznika Lubuskiego" Na tom składają się dwie części: część 1, pt. Edukacja jako przestrzeń zmian, pod redakcja naukową Jaroslawa Babki i Krzysztofa Zajdla, część 2, pt. Zmiana społeczna i jej implikacje, pod redakcja naukowa Beaty Nowak, Emilii Paprzyckiej i Ewy Narkiewicz-Niedbalec. Elektroniczne wydanie dostępne jest na stronie www czasopisma. Zapraszamy również do zapoznania się z publikacjami z wcześniejszych tomów Rocznika Lubuskiego. Archiwum numerów znajduje się na stronie Rocznika Lubuskiego.
Zmarł Doktor Andrzej Toczewski (1947-2020)

20 marca 2020 roku w wieku 73 lat odszedł do wieczności dr Andrzej Toczewski, wybitny regionalista, historyk wojskowości, badacz dziejów II wojny światowej, a w szczególności zbrodni hitlerowskich i problematyki jenieckiej. Był jednym z najbardziej aktywnych członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, jego sekretarzem generalnym w latach 1983-1988 i wieloletnim członkiem Zarządu.

Zobacz więcej »

dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ (1939-2019)

1 października 2019 roku pożegnaliśmy zmarłego 27 września 2019 dra hab. Krzysztofa Kaszyńskiego, prof. UZ – filozofa, etyka, wieloletniego pracownika Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, współtwórcę zielonogórskiego środowiska akademickiego. Profesor Krzysztof Kaszyński był wieloletnim członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, współpracującym z Towarzystwem prawie od jego początków.

Zobacz więcej »

Rocznik Lubuski

Informujemy, że w czasopismo "Rocznik Lubuski", znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawane jest 20 punktów.

Zobacz więcej »

Jubileusz 60-lecia Rocznika

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyla sie uroczystość Jubileuszu 60-lecia Rocznika Lubuskiego.
Program uroczystości
Sprawozdanie
Galeria
Info Biuletyn UZ
Zmarł Profesor Marek Furmanek (1957-2019)

Dnia 25 lipca 2019 roku zmarł dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Marek Furmanek, prof. UZ – dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

Zobacz więcej »

Zmarła Doktor Barbara Kołodziejska (1932-2018)

W dniu 11 marca 2018 roku zmarła pani dr Barbara Kołodziejska, wybitny etnograf związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym od roku 1958. Należała do grupy pierwszych członków współzałożycieli Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w roku 1964 i wieloletnim członkiem Zarządu Towarzystwa.

Zobacz więcej »

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems (nDS 2017): Zielona Góra, 13-15 września 2017 r.

Zobacz więcej »

W dniu 18 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim, w budynku A-2 (WIEA), ul. Szafrana 2, sala 315, odbył się otwarty inauguracyjny wykład prof. Andrzeja Maciejewskiego w ramach Spotkania z Nauką.

Informacje
Streszczenie
CV
Galeria

Zobacz więcej »

Zmarł Doktor Jan Muszyński (1932-2017)

W nocy 11 stycznia 2017 roku w wieku 85 lat odszedł do wieczności dr Jan Muszyński, wybitny historyk sztuki, współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, z którym był związany od jego początków. Był jednym ze współzałożycieli Lubuskiego Towarzystwa Naukowego i jego pierwszym sekretarzem w latach 1964-1976. Walne Zgromadzenie Członków LTN w dniu 28 stycznia 2004 roku przyjęło dr Muszyńskiego w poczet Członków Honorowych Towarzystwa.
Urodził się w Gnieźnie w roku 1932. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia sztuki związał swoje życie zawodowe z Zieloną Górą, do której przybył w roku 1956. W latach 1960-1962 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1976-1996 był dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Niezwykłe zaangażowanie społeczne dr Muszyńskiego, jego pracowitość powiązana z pasją, była wielokrotnie nagradzana. Był Honorowym Obywatelem Zielonej Góry, Kożuchowa i Krosna Odrzańskiego.
W zmarłym straciliśmy wybitnego kolegę o wysokim autorytecie w środowisku, człowieka wielkiej wiedzy i kultury, wspaniałego gawędziarza i popularyzatora nauki. Będzie nam brakowało jego pogody ducha i niezwykłego poczucia humoru.

Andrzej Obuchowicz
Sekretarz LTN

W dniu 20 września 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.

Zobacz więcej »

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 20 września 2016 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Program Zgromadzenia:
 1. Słowo powitania - prof. Józef Korbicz
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2012-2015 - prof. Józef Korbicz
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 8. Wybór Prezesa
 9. Wybór członków Zarządu
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór Sądu Koleżeńskiego
 12. Wolne wnioski

Józef Korbicz - Prezes Towarzystwa

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na European Doctoral Workshop on Engineering Applications and Challenges, 16-17.06.2016, Zielona Góra.
Węcej...


Rocznik Lubuski otrzymał 11 pkt. a kwartalnik IJ of Applied Mathematics and Computer Science utrzymał 25 pkt., za każdą publikację w czasopiśmie wg. nowej listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015r.
Część A
Część B

Zmarł prof. dr hab. Edward Hajduk (1932-2015)

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 8 marca 2015 roku zmarł profesor Edward Hajduk, wybitny socjolog, pedagog i filozof, współtwórca zielonogórskiego środowiska humanistycznego. Początkowo pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Pedagogicznym (dziekan w latach 1993-1999), a od 2001 roku już na Uniwersytecie Zielonogórskim. Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego od 1970 roku oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Rocznika Lubuskiego w latach 1987-2014. Był autorem wielu prac naukowych, w tym monografii wydanych przez nasze Towarzystwo. Odszedł wspaniały i bardzo skromny Człowiek służący radą i pomocą dla wielu z nas. Straciliśmy zasłużonego i aktywnego współtwórcę Towarzystwa.

Józef Korbicz
Prezes LTN
Zmarł Profesor Marian Eckert (1932-2015)

W poniedziałek 9 lutego 2015 roku w wieku 83 lat odszedł do wieczności prof. Marian Eckert, wybitny historyk, współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, z którym był zwinązany od jego pocznątków. Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Kultury od 1957, jednym z pierwszych członków (od 1964) i aktywnym uczestnikiem prac Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem prezydium LTN III-V kadencji (1972-1884). Walne Zgromadzenie Członków LTN roku 2004 przyjęło prof. Eckerta w poczet członków honorowych Towarzystwa. Jako nauczyciel akademicki prof. Marian Eckert rozpoczął pracę na Wyższej Szkoły Inżynierskiej od pocznątków jej powstania, czyli w roku 1965. W latach 1987-1990 był jej rektorem, a w latach 1993-1997 był wojewodną zielonogórski. Dorobek naukowy prof. Eckerta obejmuje ponad 200 pozycji w tym 15 książek, głównie z zakresu historii gospodarczej i politycznej Polski, w szczególności polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. W zmarłym straciliśmy wybitnego kolegę o wysokim autorytecie w środowisku, człowieka wielkiej wiedzy i kultury.

Andrzej Obuchowicz
Sekretarz LTN

Lubuske Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na kolejną IX konferencję międzynarodową pt. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej europy. 22-24. X. 2014r., Łagów Lubuski.

Zobacz więcej »


Szanowna Pani/Szanowny Panie, uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 31. maja 2012 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Zobacz więcej »

   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe