Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Działalność


Lubuskie Towarzystwo Naukowe powstało 2 lutego 1964 roku. Zadaniem Towarzystwa było popieranie i rozwój nauki we wszystkich dyscyplinach naukowych reprezentowanych w regionie, a przez to rozwój kadry naukowej do pracy w szkołach wyższych planowanych do utworzenia w województwie.

Historia tworzenia uczelni wyższych w Zielonej Górze:
  • 1965 - Wyższa Szkoła Inżynierska (WSInż.)
  • 1971 - Wyższa Szkoła Nauczycielska (WSN)
  • 1973 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP)
  • 1996 - Politechnika Zielonogórska (PZ) (przekształcenie WSInż.)
  • 2001 - Uniwersytet Zielonogórski (połączenie WSP z PZ)
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe