Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Działalność


Działalność Lubuskiego Towarzystwa Naukowego polega na współudziale w tworzeniu i rozwoju życia naukowo-kulturalnego na Ziemi Lubuskiej, a w szczególności na pograniczu lubuskim.
  Do głównych zadań Towarzystwa należy:
 • Integracja środowiska naukowego regionu, a w szczególności akademickiego.
 • Wspieranie i rozwój nauki regionalnej poprzez badania w zakresie historii dawnej i współczesnej regionu, stosunków polsko-niemieckich w aspekcie historycznym i socjologicznym.
 • Upowszechnianie wiedzy o regionie, jego zabytkach i sztuce.
  Działalność realizowana jest poprzez:
 • konkretne projekty wydawnicze;
 • projekty badawcze;
 • organizację spotkań naukowych;
 • organizowanie bądź współorganizowanie konferencji naukowych o zasięgu krajowym;
 • wspólne projekty oraz wymiana osobowa w ramach transgranicznej współpracy naukowej.
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe