Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Działalność


Celem Towarzystwa jest wspieranie i propagowanie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i kultury regionu lubuskiego, oraz integracja środowisk naukowych...

Cele swoje Towarzystwo osiąga przez:
  • organizowanie sympozjów, konferencji i innych posiedzeń naukowych;
  • publikowanie prac i popularyzowanie wyników badań naukowych członków Towarzystwa;
  • współdziałanie z towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą;
  • podejmowanie inicjatyw i działań integrujących miejscowe środowisko naukowe;
  • wspieranie inicjatyw badawczych na rzecz gospodarki i kultury narodowej regionu;
  • współdziałanie w stwarzaniu warunków rozwoju miejscowej kadrze naukowej.
   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe